دانلود کتاب اقتصاد سنجی گجراتی به زبان فارسی

ترجمه دکتر ابریشمی
نسخه پی دی اف
زبان فارسی
به صورت کامل با کیفیت مناسب
جلد اول