خلاصه کتاب روانشناسی عمومی هیلگارد ب
بهترین و کامل ترین خلاصه از کتاب روانشناسی هیلگارد که شامل 4 فایل خلاصه جداگانه می باشد 
شامل 4 فایل پی دی اف و با کیفیت بالا که خلاصه شده کتاب روانشناسی عمومی هیلگارد می باشند
 زبان فارسی تایپ شده و با کیفیت مناسب