دانلود کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی دکتر ایرج نوروش

جلد اول

فرمت پی دی اف

زبان فارسی

به صورت کامل شامل 836 صفحه


دانلود فایل

دانلود کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی دکتر ایرج نوروش

بر اساس استاندارد های حسابداری ایران

کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی دکتر ایرج نوروش ،دکترغلامرضا کرمی،دکتر ساسان مهرانی و محمد مرادی

بخشی از فایل:

ریسک و ابهام:

ریسک و ابهام حاکم بر بسیاری از رویداد ها و شرایط باید در دستیابی به بهترین براورد ذخیره در نظر گرفته شود.ریسک بیانگر تغییر پذیری نتایج است تعدیل ریسک ممکن است مبلغ بدهی را افزایش دهد در شرایط ابهام برای پرهیز از بیش نمایی درامد ها یا دارایی ها و کم نمایی هزینه ها و بدهی ها رعایت احتیاط در انجام قضاوت لازم است با این حال وجود ابهام ایجاد ذخایر اضافی یا بیش نمایی بدهی ها را توجیه نمیکند

به عنوان مثال چنانچه هزینه های یک پیامد نامساعد خاص به صورت محتاطانه براورد شود میزان احتمال ان نباید بیش واقع در نظر گرفته شود باید مراقب بود تا از تعدیل مضاعف بابت ریسک و ابهام و در نتیجه بیش نمایی ذخیره اجتناب شود

دانلود رایگان کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی ایرج نوروش, دانلود کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی ایرج نوروش